Escola Unitaria de Freixeiro do CPI do Feal

Published by Busco cole Narón on

Escola Unitaria de Freixeiro do CPI do Feal
Rúa Moeche s/n
15572 Narón

Teléfono
881938301

Correo electrónico
cpi.feal@edu.xunta.gal

Web
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal

Niveis educativos ofertados
Educación infantil 2º ciclo

Zona de influencia
Zona do Alto e Freixeiro: Ao este coas rúas Areosa e Álvaro Paradela (antiga García Morato), ao sur polo Camiño do Lodairo e ao oeste pola rúa Garda. Todas as rúas inclúense na zona. Resto de poboacións do Concello que non se recollen nas zonas dos outros CEIP.

Tipos de centro CPI | Centro Público Integrado