Instituto de Educación Secundaria Terra de Trasancos

Published by Busco cole Narón on

Instituto de Educación Secundaria Terra de Trasancos
Camiño Real s/n
15570 Narón

Teléfonos
881938159

Correo electrónico
ies.terra.trasancos@edu.xunta.gal

Web
http://www.trasancos.net

Niveis educativos ofertados

 • ■ Ensinanza secundaria obrigatoria
 • ■ Bacharelato
 • ■ Formación profesional:
  • – FP básica de Electricidade e Electrónica
  • – FP básica de Servizos Comerciais
  • – Ciclo medio de Xestión Administrativa
  • – Ciclo superior de Administración e Finanzas

Servizos
Transporte escolar

Zona de influencia
Ao norte limita coa estrada de Castela cara ao este pola rúa Souto Vizoso e baixa cara ao sur pola estrada da Gándara ata o mar e limita ao oeste co termo municipal de Ferrol.