Centro de Ensino Infantil e Primaria A Gándara

Published by Busco cole Narón on

Centro de Ensino Infantil e Primaria A Gándara
Rúa Colmeote, s/n
15570 Narón

Teléfono
881938386

Correo electrónico
ceip.gandara.naron@edu.xunta.gal

Web
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandaranaron

Niveis educativos ofertados
2ª ciclo de educación infantil e primaria

Servizos
Comedor e servizo de madrugadores dende as 7:30 h

Zona de influencia
Ao norte limita coa estrada de Castela, cara ao leste pola rúa Souto Vizoso e baixa cara ao sur pola estrada da Gándara ata o mar, e limita ao oeste co termo municipal de Ferrol.