Centro de Ensino Infantil e Primaria de Piñeiros

Published by Busco cole Narón on

Centro Ensino Infantil e Primaria de Piñeiros
Estrada de Castela, s/n
Piñeiros
15570 Narón

Teléfonos
881930378

Correo electrónico
ceip.pinheiros@edu.xunta.gal

Web
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippinheiros

Niveis educativos ofertados
Educación infantil 2º ciclo e primaria

Servizos
Comedor e servizo de madrugadores dende as 7:30 h

Zona de influencia
Limita ao sueste coa autoestrada A-9, sobe cara ao norte pola rúa Areosa, pola rúa Álvaro Paradela (antiga García Morato) ata o enlace coa rúa Noriega Varela e continúa ata o lugar de Ansede e, seguindo o límite parroquial, chega pola rúa Baxoi ata o mar.