Centro Público Integrado do Feal (5° e 6° de primaria e secundaria)

Published by Busco cole Narón on

Centro Público Integrado do Feal
Río Seco s/n
O Feal
15572 Narón

Teléfonos
881938177 / 881938301

Correo electrónico
cpi.feal@edu.xunta.es

Web
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal

Niveis educativos ofertados
Educación infantil 2º ciclo, educación primaria e educación secundaria obrigatoria

Servizos
Transporte escolar, comedor e servizo de madrugadores dende as 7:30 h.

Zona de influencia
Zona do Alto e Freixeiro: ao leste coas rúas Areosa e Álvaro Paradela (antiga García Morato), ao sur polo Camiño do Lodario e ao oeste pola Rúa Garda. Todas as rúas inclúense na zona. Resto de poboacións do concello que non se recollen nas zonas dos outros CEIP.

Tipos de centro Casos especiais