Centro Público Integrado do Feal (5° e 6° de primaria e secundaria)

Centro Público Integrado do Feal Río Seco s/n O Feal 15572 Narón Teléfonos 881938177 / 881938301 Correo electrónico cpi.feal@edu.xunta.es Web http://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal Niveis educativos ofertados Educación infantil 2º ciclo, educación primaria e educación secundaria obrigatoria Servizos Transporte escolar, comedor e servizo de madrugadores dende as 7:30 h. Zona de influencia Zona Read more…

Centro Público Integrado do Feal (a partir de 1º de ESO)

Centro Público Integrado do Feal Río Seco s/n O Feal 15572 Narón Teléfonos 881938177 / 881938301 Correo electrónico cpi.feal@edu.xunta.es Web http://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal Niveis educativos ofertados Educación infantil 2º ciclo, educación primaria e educación secundaria obrigatoria Servizos Transporte escolar, comedor e servizo de madrugadores dende as 7:30 h. Zona de influencia Zona Read more…