Colexio Rural Agrupado de Narón Escola de Domirón

Published by Busco cole Narón on

Colexio Rural Agrupado de Narón Escola de Domirón
Avenida Souto Vizoso, s/n
15570 Narón

Teléfono
696920440
626422080 (Dirección)

Correo electrónico
cra.naron@edu.xunta.gal

Web
http://www.edu.xunta.gal/centros/cranaron

Niveis educativos ofertados
Educación infantil 2ª ciclo

Servizos
Madrugadores

Zona de influencia
Polo este pola rúa Bergantiños, rúa Edreiro ata o cruce coa rúa Souto Vizoso, cruza a Estrada de Castela e continúa cara ao norte polo Camiño da Torre ata a vía do tren e o enlace coa rotonda. Baixando cara ao sur pola rúa Santa Tecla para enlazar coa rúa Bergantiños. Todas estas rúas inclúense na zona.

Tipos de centro CRA | Colexio Rural Agrupado