Colexio Rural Agrupado de Narón Escola do Val

Published by Busco cole Narón on

Colexio Rural Agrupado de Narón Escola do Val
Vilacornelle, s/n
15541 O Val, Narón

Teléfonos
696920124 / 646327797
626422080 (Dirección)

Correo electrónico
cra.naron@edu.xunta.gal

Web
http://www.edu.xunta.gal/centros/cranaron

Niveis educativos ofertados
Educación infantil 2º ciclo e ata 4ª de Educación Primaria

Servizos
Transporte escolar, madrugadores

Zona de influencia
Parroquias do Val e Trasancos (San Mateo)

Tipos de centro CRA | Colexio Rural Agrupado