Centro Privado Concertado Jorge Juan

Published by Busco cole Narón on

Centro Privado Concertado Jorge Juan
Rúa Marcial Calvo, num. 1
15570 Narón

Teléfono
981383020

Correo electrónico
cpr.jorgejuan@edu.xunta.gal

Web
http://colegiojorgejuanxuvia.com

Niveis educativos ofertados
Educación infantil 2ª ciclo, educación primaria e educación secundaria obrigatoria

Servizos
Comedor e servizo de madrugadores dende as 7:30 h

Zona de influencia
Comprende o territorio correspondente ás parroquias de Xuvia e San Xiao.