Centro Privado Concertado Santiago Apóstol

Published by Busco cole Narón on

Centro Privado Concertado Santiago Apóstol
Rúa Ferrol, s/n
15570 Narón

Teléfonos
981383851
Fax: 981384953
Correo electrónico
cpr.santiago.apostol.naron@edu.xunta.gal
Web
http://www.cprsantiagoapostol.com

Niveis educativos ofertados
Educación infantil 2º ciclo, educación primaria e educación secundaria obrigatoria.
FP básica de Servizos Administrativos, primeiro e segundo cursos concertados.

Servizos
Comedor, almorzos, centro examinador Oxford Test of English.

Zona de influencia
Limita polo norte coa estrada de Castela e continúa pola estrada de Cedeira ata o límite do concello de Narón. Polo sur limita co mar e continúa ata o camiño da Revolta.