Centro Privado Concertado Ayala SCGa

Published by Busco cole Narón on

Centro Privado Concertado Ayala SCGa
Rúa Cristóbal Colón núm. 71
15570 Narón

Teléfonos
981380394

Correo electrónico
cpr.ayala@edu.xunta.gal

Web
http://www.colegioayala.com

Niveis educativos ofertados
Educación infantil 2º ciclo, educación primaria e educación secundaria obrigatoria

Servizos
Comedor e madrugadores

Zona de influencia
Limita polo sur coa estrada de Castela ata a rotonda da estrada de Cedeira, pola que continúa ata o límite do concello de Narón. Polo norte e polo oeste limita cos concellos de Valdoviño e Ferrol.